Aira sjukhus

Dr Erik Erichsen – inspiratör till EDUF:s verksamhet och tidigare kontaktperson i Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Särskilt den västra delen är eftersatt och sjukvården otillräcklig på många sätt.
Ungefär 60 mil väster om huvudstaden Addis Abeba ligger Aira sjukhus. Det byggdes mitt ute på landsbygden för att erbjuda sjukvård till den fattiga befolkningen.

I det område Aira sjukhus betjänar bor ca 1 miljon människor. De allra flesta patienter är fattiga bönder som lever långt ute på landsbygden utan tillgång till elektricitet, rent vatten eller telefon.

De har vanligen 6-8 timmars gångväg till sjukhuset. Det finns begränsad ambulansservice och få har råd att köpa en plats i en bil. Många svårt sjuka blir burna i en säng av fyra personer eller kommer ridande med ledsagare. Ofta kommer patienterna i ett sent stadium till sjukhuset, ibland till och med för sent. Anledningen är nästan alltid att de inte har råd med behandlingen eller transporten. Det finns höggravida kvinnor i behov av kejsarsnitt som vandrat fem dagar för att komma till sjukhuset då de inte haft 50 birr (20 kronor) till bussresan.

Kostnaden som patienten betalar för ett öppenvårdsbesök är 15 birr (6 kr). En sjuksäng kostar 25 birr första natten (10 kr), sedan 15 birr per natt. Detta är för många patienter, som har en dagsinkomst på 10-15 kr, en oöverstiglig utgift. Därför finns en s k fattigfond som tar över kostnaden helt eller delvis. Periodvis saknar dock fonden pengar.

Sjukhuset har 100 vårdplatser. Vid behov kan man lägga flera patienter på tillfälliga platser.

Antalet öppenvårdsbesök är 50 – 70 000 om året.

Det finns för närvarande två operationskunniga läkare varav en stationär och en vikarierande kirurg.

Sr Sennait Erichsen

Dessa svarar för akuta och planerade operationer och komplicerade förlossningar dygnet runt. Dessutom finns en ögonkirurg.
Dessa läkares förmåga att med små medel och ofta improviserade lösningar utföra avancerade ingrepp imponerar på varje sjukvårdskunnig person.

Mödravård, graviditet och förlossning

Enligt officiell statistik föder 97 % av landsbygdbefolkning i en enkel hydda utan hjälp av någon medicinskt utbildad person. Det är förklaringen till den höga förekomsten av komplikationer och förlossningsskador.

Det har varit praktisk taget omöjligt att rekrytera utbildade barnmorskor till Aira. Därför har man nu startat utbildning av barnmorskor på sjuksköterskeskolan i Aira. Till det har behövts lärare med universitets- / högskoleutbildning, s.k. Degree in midwifery. Genom stöd från EDUF har hittills två sjuksköterskor från Aira, Sr. Mulu och Sr. Djalale, genomgått sådan utbildning. Efter den 4-åriga utbildningen arbetar de nu delvis som barnmorskor och delvis med att utbilda andra till barnmorskor. Då kan man äntligen bemanna såväl mödrahälsovård som barnbördsavdelning med kvalificerade barnmorskor.

På sjukhuset sker årligen c:a 1500 förlossningar och utförs 500 kejsarsnitt. Det är huvudsakligen komplicerade förlossningar som kommer till sjukhuset.