Pågående stipendiater

Exempel på förekommande medicinska titlar i afrikanska länder finns här

Nya stipendiater 2021

Samweli Mahada är allmänläkare vid Mchukwi Mission Hospital (MMH) i Tanzania. Han får nu specialistkompetens (MSc) inom förlossning och gynekologi. Detta har stor betydelse för kvinnor och barn inom ett stort område i kustregionen där det bor mer än en halv miljon människor. Samweli kommer från en fattig familj i Tanzania och han har själv genom olika arbeten och aktiviteter finansierat sina läkarstudier

Gladstone MWita, Tanzania, är en ung läkarstudent som hade två år kvar av sin utbildning vid St Joseph College of Health Science när pappan fick en stroke som innebar att han förlorade talförmågan och därmed sitt arbete. Utan föräldrarnas ekonomiska stöd skulle han inte kunna fullfölja studierna. Han får nu ett stipendielån för att klara de återstående åren.

Nya stipendiater 2020

Kingston Kapida, Malawi, studerar för en BSc i farmakologi (apotekare). Han har arbetat nio år som apotekstekniker i Mzuzu, Malawi. Fortsätter på deltid för att finansiera studierna. Rekommenderad av Dr Baxter Kachingwe, chef för läkemedelsavdelningen på College of Medicin, Blantyre. 

Amuge Norin, Uganda, är Medical officer inom kirurgi vid Soroti regional referral Hopital i Uganda. Hon vill bli allmänläkare till att börja med för att sedan fortsätta inom kirurgi. Hon har sökt utbildningen men ännu inte kommit in p.g.a. Corona. Rekommenderad av ”krigskirurgen ” Andreas Wladis vid universitetssjukhuset i Linköping

Henry Lizi, Malawi, är Clinical Officer BSc, med narkos- och intensivvård som specialitet. Han arbetar f.n. vid Kamuze Central Hospital. Han vill studera till läkare inom samma områden därför att det saknas i Malawi. Tyvärr har han inte kunnat påbörja sina studier p.g.a. Corona. Rekommenderad av Dr Tim Baker, Karolinska sjukhuset, Stockholm 

Nya stipendiater 2019

Guta Itana, Etiopien, är sjuksköterska på Aira sjukhus i Etiopien. Han har arbetat där länge och går nu en specialistutbildning i allmän vård (BSc) för att bli avdelningssköterska. Rekommenderad av Dr. Tariku Wakuna, medicinskt ansvarig, Aira. 

Kumale Baiysa, Etiopien, har arbetat länge på Aira sjukhus, nu ansvarig sjuksköterska på operation och översköterska. Hon får nu en utbildning i allmän vård (BSc) som motsvarar hennes uppgifter. Rekommenderad av Dr. Tariku Wakuma, Aira .

Andrew Urassa, Tanzania, är läkare vid Mchukwi Hospital, Tanzania. Han går nu en urologiutbildning (MSc). Sjukhuset har profilerat sig mot prostataoperationer. Rekommenderad av svenske gynekologen Dr. Roland Boij i Tanzania 

Raphael Kazidule, Malawi, är sjuksköterska BSc i Malawi. Han studerar nu för en MSc i epidemiologi för att utveckla sitt eget arbete och vården generellt i Malawi. Rekommenderad av narkosläkare Dr. Tim Baker, Karolinska sjukhuset.

Tidigare antagna stipendiater med pågående utbildning

Aringo Doreen Daniel ar född i Torit i Sydsudan. Hon flydde ensam som barn från inbördeskriget och började sin skolgång i ett flyktingläger. Efter fem år kom hon till ett annat flyktingläger i Uganda. Där började hon som sjuksköterska och barnmorska, men utan utbildning. Nu är hon tillbaka i Torit och har fått stipendielån för en formell sjuksköterskeutbildning vid Juba.

Yadasa Namara ar sjuksköterska på Aira sjukhus i Etiopien. Han går nu en specialistutbildning i allmän vård för att bli avdelningssköterska. Han har arbetat länge på sjukhuset, men har inte den formella kompetens som hans arbete egentligen behöver. Genom hans utbildning förbättras inte bara hans eget arbete utan hela sjukhusets. 

Feredina John ar läkare inom förlossning och gynekologi i Tanzania. Hon går nu en utbildning i Kampala, Uganda, för att få specialistkompetens inom området. När hon är färdig tänker hon fortsatta arbeta pa Bugando Medical Centre i Mwanza. Arbetet där kombineras med ambulerande arbete ute i byarna på landsbygden. 

Ayantu Tolesa Hunde har arbetat på Aira sjukhus i elva år och också fått sin sjuksköterskeexamen (diploma) där. Hon började som undersköterska. Hon kommer från en plats 5 km söder om Aira samhälle. Nu utbildar hon sig till en degree (BSc) i kritiska tillstånd, vilket ger större insyn och delaktighet i beslut om patienterna. Hon fortsätter att gå sommarkurser under fem år. 

Adinathe James är en duktig skolelev som vill arbeta på hälsocentralen i den lilla byn Biharu, Tanzania, där hon bor. Hon går en sjuksköterskeutbildning. Hon har blivit rekommenderad av Dr Cletus Nyamuguma, som är enda läkaren i byn (tidigare stipendiat från EDUF).

Talila Hunde Mosa är från Gerjo som ligger 9 km från Aira . Han har arbetat på Aira sjukhus—först som biträde med successiv utbildning /praktik som operationssjuksköterska och medicinsk tekniker. Efter rekommendation från sjukhuset har han nu fått stipendielån för en fyraårig utbildning till röntgensköterska.

Dennis Pantaleo Mosha är allmänläkare (BSc) i Bagamoyo, en liten by nära havet i Tanzania. Sjukhuset har fått en relativt avancerad röntgenutrustning, men saknar kompetent personal. Efter rekommendation av sjukhuschefen, Dr. Sylvia Mamkwa, fick han ett stipendielån för en specialistutbildning i radiologi (MSc) vid MUHAS University i Dar Es Salaam.