Om EDUF

Educational Microloan and Scholarship Foundation

Bankgiro: 616-5690, EducationalMicroloanScholarshipFond

Bankkonto: SHB konto 6606-7365566362

IBAN: SE546000000036556362

BIC: HANDESS

Adress

Educational Microloan and Scholarship Foundation
Rånövägen 35
168 39 Bromma
Sweden

Hemsida

www.eduf.se

E-post

info@eduf.se

Fondens namn kan i löpande text avkortas till eduf.

Fonden är registrerad som insamlingsstiftelse och har enligt reglerna för insamlingsstiftelser krav på sig att leverera ekonomiska uppgifter till länsstyrelsen samt att verksamheten granskas av en godkänd revisor. Max 25% av omsättningen får enligt reglerna för insamlingsstiftelser användas för administration. eduf använder f.n. 0% för administration. Per dagens datum har eduf:s kostnader täckts av styrelsens medlemmar och andra frivilliga krafter varför inga avgående administrationskostnader överhuvudtaget har uppstått.

Stiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Scholarship Foundation skall, med stöd av insamlade medel, verka för ekonomiskt stöd och finansiering av utbildning i s.k. utvecklingsländer. I första hand skall medicinsk utbildning i Etiopien stödjas, men även annan utbildning i Etiopien samt utbildning i andra länder kan komma ifråga.

Ekonomiskt stöd och finansiering ges i form av räntefria lån och/eller bidrag.