Styrelse

Nuvarande styrelse i EDUF består av: 

Jan Thews – ordförande

Elisabeth Fahlström – sekreterare

Gerry Rönnmark – kassör

Daniel Andersson Olm  – redovisning

Rolf Löf – suppleant, Vice ordförande

Christina Rappe – suppleant

Tekla Hjärtstam – suppleant