Din hjälp

Fascineras du också av Afrika? Har du anknytning till något av länderna eller affärer där? Kanske vill du vara med att stötta dessa afrikanska kvinnor i att hjälpa både sitt land, sig själva och sina familjer? Insamlingsstiftelsen Educational Microloan and Scholarship Foundation samlar in pengar till sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till barnmorskor, specialistutbildningar och läkare. De få kvinnor som får möjlighet att vidareutbilda sig lämnar ofta landet när de fått sin examen. Utomlands kan de tjäna mer pengar, vilket gör att det saknas läkare i fattiga afrikanska länder. De kvinnor som får sin utbildning finansierad via våra stipendielån ingår ett avtal om att de slipper betala tillbaka lånen om de stannar i sitt land på sitt sjukhus och arbetar i sin nya position under ett antal år. Det blir alltså dubbla vinster, både för kvinnorna och landet.

Uppropet för stiftelsen riktas i första hand till resandet till Etiopien och besökare till sjukhuset i Aira men vi har stipendiater också i andra afrikanska länder med behov av stöd för utbildning. Dessutom riktas uppropet till övriga personer och organisationer som har intresse av att bidra med medel för stiftelsens ändamål.

Uppropet sker genom personlig kontakt, brev eller e-post. Bidragsmedel sätts in på stiftelsens bankgironummer. Lämna gärna namn och adress så att vi kan få tacka dig och hålla dig informerad om hur det går för våra stipendiater.