Cletus Nyamugumas

Cletus Nyamugumas

Cletus Nyamugumas

Cletus Nyamugumas är EDUF:s första stipendiat i Tanzania.

Cletus växte upp i Migongo, grannby till Biharu i västra Tanzania. Hans mamma blev tidigt ensam med 7 barn. Han förstod vikten av utbildning och bytte till en
bättre grundskola i 6 an och 7 an för att få bra betyg. Skolan låg i Buhigwe  flera mil från Migongo, Cletus gick upp kl 02 på natten för, att hinna till skolan. Ibland kunde han övernatta, hos en lärare. Han sökte till secondary school och gick sedan sjuksköterskeutbildning  på Nkinga Hospital (Svensk Pingstmissions sjukhus och skola).  Han gjorde praktik i Biharu, och efter examen blev han anställd i slutet på 90-talet.  Några år senare läste han vidare till nursing officer och tog barnmorskeexamen.
Han har fått stöd från missionen till sjuksköterske- och barnmorskeexamen.
Cletus är mycket målmedveten och ambitiös. Han vill fortsätta att arbeta i Biharu,
som är hemma för honom. Hans fru Sisera är också barnmorska. De har tre barn.
Cletus var ytterst ansvarig för Biharu Health Centre, i samarbete med ett
administrationsteam, innan han började studera till läkare. Han har nu drygt två år kvar på den femåriga läkarutbildningen.

Biharu Health Center har öppen mottagning, avdelning med 20 vårdplatser, mödravård, barnavård, laboratorium, förlossningsavdelning med ca 1000 förlossningar per år och BB-avdelning med 15 platser.

Publicerat 20140304