Omar Issa

Omar Issa
Omar Issa

Dr Omar Issa har av Eduf:s styrelse beviljats medel för vidareutbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen avser smärtlindring vid förlossning och sträcker sig över tre månader med start den 18 augusti 2014.

Omar Issa bor och arbetar i Dar es Salaam i Tanzania.