Tesgara Jabessa Dinka

Tesgara är från Tchallia som ligger 3 timmars gångväg från Aira sjukhus. Han är gift och har två barn som båda är födda med kejsarsnitt på Aira sjukhus. Han har arbetat i över 20 år på sjukhuset som biträde, sjuksköterska och de senaste 5 åren som narkossjuksköterska.

Tesgara Jabessa Dinka går sin kurs till läkare vid Wollega University, Nekemte. Han har beräknats bli klar med sin utbildning hösten 2016. Utbildningen blev förlängd i forhållande till det kontrakt vi skrivit och Tesgara har fått en proportionell ökning av sitt stipendielån. Tesgara ar duktig i engelska och ar den person som samordnar aktivitetema med övriga stipendiater under våra besdk i Nekemte. Han har anmält att utbildningen blir klar först juni/juli 2017.