Färdigutbildade stipendiater 2014-2017

Här är våra färdigutbildade stipendiater! Med sina nya examina kan våra stipendiater börja arbeta i nya befattningar. Där gör de ett mer kvalificerat arbete för att hjälpa sina landsmän samtidigt som de själva får ett utvecklande och stimulerande arbete.

 KLARA 2014

Djalale Mosisa Dingeta

Djalale Mosisa Dingeta

Djalale Mosisa Dingeta är färdig med sin utbildning till en Master Degree i Midwifery. Hon började efter sin degree våren 2014 att arbeta på sjukhuset i Nekemte , men arbetar nu som barnmorska i den lilla orten Arjo och på byns sjukhus där. Hennes man arbetar och bor kvar i Nekemte och hon reser dit i princip varje helg tillsammans med sitt barn. Resan tar ca en halv dag. Hennes plikttid har upphört och lånet har efterskänkts enligt styrelsebeslut.

Ijigayehu

Ijigayehu Gobana Wacho

Ijigayehu Gobana Wacho är en duktig och mycket erfaren sjuksköterska som nu utbildat sig till barnmorska. Hon arbetar i Aira.

Tackbrev från Ijigayehu Gobana Wacho

Kenessa Garasa

Kenessa Garasa

Kenessa Garasa  blev Health Officer (ett slags underläkare) våren 2014. Han arbetar sedan dess på Aira sjukhus på Out Patient Department (Öppna mottagningen). Han är intresserad av att läsa vidare och skulle vilja bli kirurg, vilket skulle ta 4 år. Vi har sagt att han först och främst måste göra sina ”pliktår” i den position som vi redan har sponsrat honom till. Hans plikttid har upphört och lånet har efterskänkts enligt styrelsebeslut.

Ityane Negawo

Itiyane Negawo började som biträde på sjukhuset och först efter många år fick hon chansen att läsa till sjuksköterska. Hon arbetar nu som barnmorska vid Nekemte Mekane Yesus Health Center. Hon vill gärna vidareutbilda sig.

KLARA 2015

Sr Mulu

Sr Mulunesh Gemechus

Mulunesh Gemechus är nu barnmorska på degree nivå (Master Degree i Midwifery). Hon arbetar på Aira Hospital sedan juli 2015 efter att ha tagit sin degree under våren 2015. Hon arbetar som ansvarig för mödravård, förlossning och efterkontroll vid neonatalavdelningen på sjukhuset. Meningen är att hon ska arbeta del av tiden på sjukhusets barnmorskeskola. Det innebär att Airasjukhuset kan utbilda sina egna barnmorskorHennes plikttid vid sjukhuset slutar juni 2018.

 Kenessa Getachew

Kenessa Getachew

Kenessa Getachew är narkossköterska och arbetar fortsatt på Aira sjukhuset. Hans ambition är en Masterutbildning.

Omar Issa

Omar Issa

Omar Issa har av Eduf:s styrelse beviljats medel för tre månaders vidareutbildning vid Karolinska  Universitetssjukhuset avseende smärtlindring vid förlossning. Omar Issa är Assistant Medical Officer  (narkos). Efter sin kurs på KS i Stockholm arbetar han på  Sinza Hospital i Dar es Salaam.

KLARA 2016

Djale

Djale Tesfaye

Djale Tesfaye är klar med sin utbildning till barnmorska. Hon var en av de första stipendiaterna som fick gå en barnmoskeutbildning utan tidigare medicinsk utbildning. Det innebar stora problem med den språkliga förståelsen av utbildningen.Initialt försökte vi hjälpa till med specialundervisning. Hon lyckades ändå inte få arbete trots den formella kompetensen. Det visar sig nu att hon äntligen som barnmorska efter fyra år. Hon arbetar i Muka Tori.

Cletus Nyamugumas

Cletus Nyamugumas

Cletus Nyamuguma är nu utbildad läkare och ska efter sitt praktikår arbeta som läkare vid Biharu Health Center I Tanzania där han här lång erfarenhet sedan tidigare. Han kommer att bli helt klar med sin läkareutbildning under hösten 2017. Hans önskan är en fortsatt utbildning till kirurg.

Sintayehu Bire Oda

Sintayehu Bire Oda

Sintayehu Bire Oda är nu formellt utbildad sjuksköterska. Han arbetar vidare på den katolska kliniken i Gosa i syd- östra Etiopien.

Firomsa

Firomsa Yadete

Firomsa Yadete har genomgått en vidareutbildning till narkossköterska. Han arbetar nu på Aira sjukhus som både operationssköterska och narkossköterska

KLARA 2017

Tesgara Jadessa Dinka

Tesgara Jabessa Dinka är från Tchallia som ligger 3 timmars gångväg från Aira sjukhus. Hans båda barn är födda med kejsarsnitt på Aira sjukhus. Han har gått sin kurs till läkare vid Wollega University, Nekemte.  Utbildningen förlängdes i förhållande till det kontrakt vi skrivit och Tesgara fick en proportionell ökning av sitt lån.

 Dr Erik Erichsen: Tesgara ar en klippa! Han kommer att bli en oerhört bra och duktig doktor”.

Mer information

Eva Shanga

Eva Yeriko Shang’a är läkare och vidareutbildar sig för specialistkompetens inom anestesi och intensivvård Hon studerar vid Muhimbili National Hospital i Dar es-salam, Tanzania . Hon blir färdig med sin utbildning sommaren 2017 och ska sedan arbeta på Temeke Hospital i Tanzania. Det finns idag 15 narkosläkare i Tanzania. Eva blir den sextonde.

Eva är rekommenderad av Tim Baker vid KS i Stockholm.Hon är den första kvinnliga läkarstuderande som EDUF fått möjlighet att stödja.

Rapport från Eva Shang’a mars 2016