Detta är EDUF

Utvalda

Människor lider

Det finns inte tillräckligt med kompetent medicinsk personal i fattiga länder. Följden är allvarliga komplikationer, förlossningsskador, långvarigt lidande och i värsta fall död

Vad EDUF gör

Vi samlar pengar till utbildning av medicinsk personal. Det är bättre och billigare med utbildning lokalt än att skicka hjälp från Europa.

Stipendiaterna måste acceptera ett antal ”pliktår” där det finns resursbrist.

Var EDUF finns 

Vi har idag stipendiater i Etiopien, Tanzania, Malawi, Sydsudan och Uganda.

Hur EDUF arbetar 

Stipendiet ges som ett lån för utbildning och levnadskostnader under utbildningen 2-5 år. Lånet avskrivs successivt under ”pliktåren”. Utbildning lokalt är billig. Utbildning lokalt i landet kostar ca 20-30 000 kr/termin inkl. alla kostnader, som studiematerial, hyra, mat, resor, dator etc..

Vem som kan få stipendielån

Vi samarbetar med erfaren svensk sjukhuspersonal med lokal erfarenhet, men också med utländsk personal som t ex sjukhuschefer och professorer. De ger förslag på lämpliga stipendiater.

Den som får stipendium måste ha erfarenhet från det medicinska området om än inte formell examen. Vi prioriterar områden med brist och ser gärna kvinnliga stipendiater

Hur EDUF kontrollerar

En pålitlig person – många gånger en svensk läkare med utlandskontakter- blir kontaktperson. Kontaktpersonen får pengar att betala universitet och ersätter stipendiaten för levnadskostnader. EDUFs styrelse är oavlönad och bekostar själva all administration, egna resor, tryck, porto etc. Vi kontrolleras av auktoriserad revisor och av  länsstyrelsen.

Se information om färdigutbildade stipendiater

Se information om pågående stipendiater